ERP (Enterprise Resource Planning) là “hệ thống tiêu chuẩn sản xuất mới” bao gồm hệ MRP (Material Resource Planning), tài chính (Finance) và nguồn nhân lực (Human resources) được tích hợp toàn diện với nhau trên một cơ sở dữ liệu thống nhất. (Định nghĩa theo CIO) .
Vì thế, việc đầu tư cho một giải pháp ERP không đơn thuần là mua một phần mềm mà chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bằng CNTT.

Lợi ích:
– Thay đổi tư duy làm việc của mọi vị trí trong mỗi doanh nghiệp. Ứng dụng một hệ thống quản lý hiện đại, ban lãnh đạo doanh nghiệp có được thông tin nhanh chóng và chính xác. Các cấp quản lý có thể tối ưu hóa năng suất lao động, lập kế hoạch kinh doanh sản xuất kịp thời.
– Tạo ra liên kết văn phòng công ty-đơn vị thành viên, phòng ban-phòng ban và trong nội bộ các phòng ban, hình thành quy trình, trình tự xử lý nghiệp vụ để thành viên trong công ty tuân theo.
– Cho phép kế thừa thông tin giữa các phòng ban, đảm bảo đồng nhất thông tin, giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi; cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban.
– Giúp DN học tập các quy trình quản lý chuyên nghiệp, từ đó thiết lập quy trình quản lý của mình và hoạch định các quy trình dự kiến trong tương lai.

Bất lợi:
Bất lợi duy nhất khi ứng dụng ERP là chi phí lớn và khó khăn trong đào tạo con người sử dụng .

NUBO Soft có thể làm gì?
– NUBO là công ty đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cung cấp giải pháp ERP theo hình thức trả theo tháng trong vòng 5 năm. Với chi phí mỗi tháng từ 50$-500$. Đồng thời hỗ trợ hoàn toàn kinh phí phần cứng và bảo trì hàng nghìn USD.
– NUBO đồng thời là nhà tư vấn miễn phí nhằm bảo đảm cao nhất ứng dụng thành công ERP trong doanh nghiệp.
– NUBO là nhà cung cấp duy nhất hỗ trợ miễn phí hoàn toàn trong suốt quá trình ứng dụng ERP không giới hạn thời gian tồn tại của doanh nghiệp.

Điều đó có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?
– Tháo bỏ rào cản về kinh phí đầu tư lớn từ 15,000$ đến hàng chục triệu USD khi triển khai ERP
– Thoát khỏi nỗi lo thất bại khi ứng dụng ERP (Chỉ 21% DN hiện thực hóa được 50% các lợi ích từ hệ thống ERP. Ngoài ra, hơn ½ các DN (57%) vấp phải tình trạng các hoạt động nghiệp vụ bị xáo trộn khi go-live hệ thống. (Nguồn PCWorld)
– Giảm thiểu nguy cơ từ hệ thống, con người và lỗi kỹ thuật dẫn đến thất bại trong việc ứng dụng ERP.
– Bảo đảm được hỗ trợ và xử lý sự cố tức thời trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
– Không tốn chi phí đầu tư lớn hoạt động tư vấn và chi phí cho phần cứng, hệ thống mạng.

Tại sao NUBOsoft mạo hiểm đầu tư vào doanh nghiệp về ứng dụng ERP?
– Vì chúng tôi tin tưởng và bảo đảm lợi ích từ giải pháp ERP mà chúng tôi đem lại cho doanh nghiệp một cách lâu dài.
– Kinh nghiệm tư vấn và triển khai ERP giúp chúng tôi hiểu rõ các vấn đề mà DN Việt Nam đang gặp phải từ con người, tài chính, chính sách….
Từ đó trợ giúp DN tốt hơn trong ứng dụng ERP cho doanh nghiệp. Tất nhiên chính sách chỉ được áp dụng hạn chế với một số DN mà chúng tôi thẩm định đạt yêu cầu. Bảo đảm thành công và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp khi triển khai ERP.

Doanh nghiệp nào đạt yêu cầu trong chính sách của NUBOSoft ?
– Doanh nghiệp có mô hình sản xuất và tổ chức khá trở lên và có trình độ con người (trực tiếp sử dụng hệ thống ERP) tương đối tốt được chúng tôi thẩm định đạt yêu cầu nhằm bảo đảm tối đa thành công và lợi ích đem lại cho DN.
Tuy nhiên bất kể doanh nghiệp nào cũng có thể ứng dụng ERP nhưng chi phí trả trước từ 50% hoặc 2/3 giá trị hợp đồng trước khi triển khai và thanh toán số còn lại trong vòng 6 tháng sau khi ứng dụng thực tế (nếu nằm ngoài danh sách hỗ trợ của chúng tôi).

NUBO Soft có thể làm gì?
– NUBO là công ty đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cung cấp giải pháp ERP theo hình thức trả theo tháng trong vòng 5 năm. Với chi phí mỗi tháng từ 50$-500$. Đồng thời hỗ trợ hoàn toàn kinh phí phần cứng và bảo trì hàng nghìn USD.
– NUBO đồng thời là nhà tư vấn miễn phí nhằm bảo đảm cao nhất ứng dụng thành công ERP trong doanh nghiệp
– NUBO là nhà cung cấp duy nhất hỗ trợ miễn phí hoàn toàn trong suốt quá trình ứng dụng ERP không giới hạn thời gian tồn tại của doanh nghiệp

Điều đó có ý nghĩa gì với doanh nghiệp?
– Tháo bỏ rào cản về kinh phí đầu tư lớn từ 5000$ đến hàng chục triệu USD khi triển khai ERP
– Thoát khỏi nổi lo thất bại khi ứng dụng ERP . (Chỉ 21% DN hiện thực hóa được 50% các lợi ích từ hệ thống ERP. Ngoài ra, hơn ½ các DN (57%) vấp phải tình trạng các hoạt động nghiệp vụ bị xáo trộn khi go-live hệ thống. Nguồn PCWorld)
– Giảm thiểu nguy cơ từ hệ thống, con người và lỗi kỹ thuật dẫn đến thất bại trong việc ứng dụng ERP
– Bảo đảm được hỗ trợ và xử lý sự cố tức thời trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
– Không tốn chi phí đầu tư lớn hoạt động tư vấn và chi phí cho phần cứng, hệ thống mạng.

Tại sao NUBOsoft mạo hiểm đầu tư vào doanh nghiệp để ứng dụng ERP?
– Vì chúng tôi tin tưởng và bảo đảm lợi ích từ giải pháp ERP mà chúng tôi đêm lại cho doanh nghiệp một cách lâu dài.
– Kinh nghiệm tư vấn và triển khai ERP giúp chúng tôi hiểu rõ các vấn đề mà DN Việt Nam đang gặp phải từ con người, tài chính, chính sách….
Từ đó trợ giúp DN tốt hơn trong ứng dụng ERP cho doanh nghiệp. Tất nhiên chính sách chỉ được áp dụng hạn chế với một số DN mà chúng tôi thẩm định đạt yêu cầu. Bảo đảm thành công và đêm lại lợi ích cho doanh nghiệp khi triển khai ERP.

Doanh nghiệp nào đạt yêu cầu trong chính sách của NUBOSoft ?
– Doanh nghiệp có mô hình sản xuất và tổ chức khá trở lên và có trình độ con người (trực tiếp sử dụng hệ thống ERP) tương đối tốt được chúng tôi thẩm định đạt yêu cầu nhằm bảo đảm tối đa thành công và lợi ích đem lại cho DN.
Tuy nhiên bất kể doanh nghiệp nào cũng có thể úng dụng ERP nhưng chi phí trả trước từ 50% – 2/3 giá trị hợp đồng trước khi triển khai và thanh toán số còn lại trong vòng 6 tháng sau khi ứng dụng nếu nằm ngoài danh sách hỗ trợ của chúng tôi.

 

meet the team

Professional staff

Hoàng Tuấn
Customer Support

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm

Amelinda
Support (English only)

Hỗ trợ khách hàng giao tiếp bằng tiếng Anh

HOÀNG ANH
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới

DIỆU MY
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới